ОУ Васил Априлов - град Бургас

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от I клас до VII клас за учебната 2015/2016 год.

Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:42:48Последна промяна: 2015-10-05 10:51:17
АОП номер: 02964-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от I клас до VII клас за учебната 2015/2016 год.

Индивидуален номер на процедурата: 0000342
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Документи
 • Решенеи за откриване чрез договаряне без обявление

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:42:48
 • Покана към участници

  Вид на документа: Покана до кандидат при ограничена процедура
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:42:48
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 10:46:15
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 10:48:16
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 10:49:08
 • Информация за изпълненеието на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 10:50:53