ОУ Панайот Волов - Варна

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците на ОУ „П. Волов“ гр. Варна за учебната 2023 – 2024 г по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2023-03-30 11:52:34
АОП номер: 02004-2023-0001 Статус: отворена

         
         

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците на ОУ "П. Волов" за учебната 2023 - 2024 г по обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0007181
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 41963.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22470000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Евгени Николов
 • Телефон/и за контакт: 0887289150
Документи
 • Решение по чл. 22 ал. 1 от ЗОП

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2023-03-30 11:59:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000219564805
  Удостоверено време: 30.03.2023 11:59:38
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2023 08:59:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори