ДГ Деница - град Пещера
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
Обществена поръчка с Предмет: “Ежедневна доставка на хранителни продукти“ с Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ , Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция №3 „Риба, рибни продукти и други морски храни“ Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена позиция №7 „Картофи, кореноплодни и варива“ Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях– зимен /летен период“ Обособена позиция №9 „Други (подправки и не попадащи в други групи)“ Обособена позиция №10 „Хранителни продукти, предназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждани, която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“
Публични покани
Дата на публикуване: 2016-02-22 14:02:10
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-02 17:30:00
Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на Доставка и съгласно Чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, ще се осъществява, чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с Предмет: “Ежедневна доставка на хранителни продукти“ с Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ , Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция №3 „Риба, рибни продукти и други морски храни“ Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена позиция №7 „Картофи, кореноплодни и варива“ Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях– зимен /летен период“ Обособена позиция №9 „Други (подправки и не попадащи в други групи)“ Обособена позиция №10 „Хранителни продукти, предназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждани, която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“ Предвижда се обособени позиции, като всеки участник може да участва за една или повече от една обособена позиция, а именно: т.1 Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ т.2 Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“ т.3 Обособена позиция №3 „Риба, рибни продукти и други морски храни“ т.4 Обособена позиция №4 „Яйца“ т.5 Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ т.6 Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ т.7 Обособена позиция №7 „Картофи, кореноплодни и варива“ т.8 Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях– зимен /летен период“ т.9 Обособена позиция №9 „Други (подправки и не попадащи в други групи)“ т.10 Обособена позиция №10 „Хранителни продукти, предназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждани, която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“
Публични покани
Дата на публикуване: 2016-02-17 11:01:03
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-25 17:30:00