ДГ Деница - град Пещера

Обществена поръчка с Предмет: “Ежедневна доставка на хранителни продукти“ с Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ , Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция №3 „Риба, рибни продукти и други морски храни“ Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена позиция №7 „Картофи, кореноплодни и варива“ Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях– зимен /летен период“ Обособена позиция №9 „Други (подправки и не попадащи в други групи)“ Обособена позиция №10 „Хранителни продукти, предназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждани, която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“

Дата и час на публикуване: 2016-02-22 14:02:10
ID номер: 9050648 Статус: затворена

Ежедневна доставка на хранителни продукти в ОДЗ "Деница" - Пещера по следните позиции:

1. Месо и месни продукти.

2. Мляко и млечни продукти.

3. Риба и рибни продукти и други морски храни.

4. Яйца.

5. Масла и мазнини.

6. Зърнени храни и храни на зърнена основа.

7. Картофи, корнеплодни и варива.

8. Плодове, зеленчуци и продукти от тях за зимен/летен период.

9. Други /подправки и непопадащи в други групи/.

10. Хранителни продукти преназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000536
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пещера
Прогнозна стойност: 28407.30 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-02 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Верка Петрова Климентова
Документи