ДГ Деница - град Пещера

Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на Доставка и съгласно Чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, ще се осъществява, чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с Предмет: “Ежедневна доставка на хранителни продукти“ с Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ , Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция №3 „Риба, рибни продукти и други морски храни“ Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена позиция №7 „Картофи, кореноплодни и варива“ Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях– зимен /летен период“ Обособена позиция №9 „Други (подправки и не попадащи в други групи)“ Обособена позиция №10 „Хранителни продукти, предназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждани, която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“ Предвижда се обособени позиции, като всеки участник може да участва за една или повече от една обособена позиция, а именно: т.1 Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ т.2 Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“ т.3 Обособена позиция №3 „Риба, рибни продукти и други морски храни“ т.4 Обособена позиция №4 „Яйца“ т.5 Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ т.6 Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ т.7 Обособена позиция №7 „Картофи, кореноплодни и варива“ т.8 Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях– зимен /летен период“ т.9 Обособена позиция №9 „Други (подправки и не попадащи в други групи)“ т.10 Обособена позиция №10 „Хранителни продукти, предназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждани, която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“

Дата и час на публикуване: 2016-02-17 11:01:03
ID номер: 9050432 Статус: възложена

Обект на поръчката е "Ежедневна доставка на хранителни продукти в ОДЗ "Деница" - Пещера за периода 01.03.2016г. до 28.02.2017г. по позиции:

1. "Месо и местни продукти"

2. "Млеко и млечни продукти"

3. "Риба, рибни продукти и други морски храни"

4. "Яйца"

5. "Масла и мазнини"

6. "Зърнени храни и храни на зърнена основа"

7. "Картофи, корнеплодни и варива"

8. "Плодове, зеленчуци и продукти от тях" зимен и летен период

9. "Други" /подправки и не попадащи в други групи/

10. "Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализиранипредприятия и кооперации на хора с увреждания".

Индивидуален номер на процедурата: 0000533
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пещера
Прогнозна стойност: 28407.30 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-25 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Верка Петрова Климентова
Документи
 • Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на Доставка и съгласно Чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, ще се осъществява, чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с Предмет: “Ежедневна доставка на хранителни продукти“ с Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ , Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция №3 „Риба, рибни продукти и други морски храни“ Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена позиция №7 „Картофи, кореноплодни и варива“ Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях– зимен /летен период“ Обособена позиция №9 „Други (подправки и не попадащи в други групи)“ Обособена позиция №10 „Хранителни продукти, предназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждани, която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“ Предвижда се обособени позиции, като всеки участник може да участва за една или повече от една обособена позиция, а именно: т.1 Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ т.2 Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“ т.3 Обособена позиция №3 „Риба, рибни продукти и други морски храни“ т.4 Обособена позиция №4 „Яйца“ т.5 Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ т.6 Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ т.7 Обособена позиция №7 „Картофи, кореноплодни и варива“ т.8 Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях– зимен /летен период“ т.9 Обособена позиция №9 „Други (подправки и не попадащи в други групи)“ т.10 Обособена позиция №10 „Хранителни продукти, предназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждани, която позиция на основание Чл.16г, ал.2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 10:03:37
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044596039
  Удостоверено време: 17.02.2016 10:03:37
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2016 08:03:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци храни

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 10:03:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044596041
  Удостоверено време: 17.02.2016 10:03:40
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2016 08:03:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура за ОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 10:03:45
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044596044
  Удостоверено време: 17.02.2016 10:03:45
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2016 08:03:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 1 "Месо и месни продукти"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 08:52:56
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045404252
  Удостоверено време: 18.03.2016 08:52:56
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 06:52:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 2 "Млеко и млечни продукти"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 08:56:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045404368
  Удостоверено време: 18.03.2016 08:56:00
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 06:56:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 1 "Риба,рибни продукти и други морски храни"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 09:00:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045404515
  Удостоверено време: 18.03.2016 09:00:06
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 07:00:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 4 "Яйца"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 09:02:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045404588
  Удостоверено време: 18.03.2016 09:02:16
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 07:02:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 5 "Масла и мазнини"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 09:04:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045404665
  Удостоверено време: 18.03.2016 09:04:28
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 07:04:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 09:06:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045404731
  Удостоверено време: 18.03.2016 09:06:38
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 07:06:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 7 "Картофи, коренеплодни и варива"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 09:09:10
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045404790
  Удостоверено време: 18.03.2016 09:09:10
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 07:09:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 8 "Плодове и зеленчуци и продукти от тях за зимен/летен период"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 09:12:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045404888
  Удостоверено време: 18.03.2016 09:12:42
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 07:12:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 9 "Други/подправки и други не попадащи в други групи/"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 09:15:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045404958
  Удостоверено време: 18.03.2016 09:15:14
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 07:15:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ежедневна доставка на хранителни продукти по позиция № 10 "Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 09:17:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045405044
  Удостоверено време: 18.03.2016 09:17:52
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2016 07:17:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Авансово плащане по договори от №1 до 10 с б.б. №48/16.06.2016;б.б.№52/07.07.2016;б.б.№59/05.08.2016

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-21 15:11:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052589454
  Удостоверено време: 21.09.2016 15:11:04
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2016 12:11:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Авансово плащане по договор б.б. 70/21.09.2016

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 09:00:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053272617
  Удостоверено време: 30.09.2016 09:00:59
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2016 06:00:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Авансово плащане по договор б.б.71/27.09.2016 г.

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 09:09:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053273191
  Удостоверено време: 30.09.2016 09:09:38
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2016 06:09:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Авансово плащане по договор б.б.81/19.10.2016

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 16:14:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055086958
  Удостоверено време: 20.10.2016 16:14:06
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2016 13:14:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Авансово плащане по договор с б.б. 87/17.11.2016 г.

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-22 15:43:09
  Дата и час на промяна: 2016-11-24 16:08:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057707056
  Удостоверено време: 24.11.2016 16:08:53
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2016 14:08:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договори по обособени позиции от №1 до №10 с изпълнител "Лазур и Ко"ЕООД сключени на 14.03.2016 г. Основание на плащане: фактура №3983/11.10.2016г. фактура №3994/18.10.2016г. фактура №4002/25.10.2016г. фэктура №4028/31.10.2016г. Банково извлечение №93/14.12.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-16 09:47:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061032513
  Удостоверено време: 16.12.2016 09:47:17
  Удостоверено време по UTC: 16.12.2016 07:47:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИ ОТ №1 ДО № 10 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С "ЛАЗУР И КО"ЕООД ГР. ПЕЩЕРА,ПО Ф-РИ №4032/01.11.2016;4032/07.11.2016;4044/15.11.2016;4058/22.11.2016 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕНИЕ №95/19.12.2016 Г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 12:46:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065269397
  Удостоверено време: 19.01.2017 12:46:55
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 10:46:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договори от №1 до №10 с банково бордеро №4/17.01.2017г. ф-ри 4067/28.11.;4084/06.12.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:32:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066963265
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:32:26
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:32:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори