Община Кула

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“

Дата и час на публикуване: 2020-02-14 10:24:42
ID номер: 9096363 Статус: отворена

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, община Кула

Индивидуален номер на процедурата: 0006001
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кула
Прогнозна стойност: 12911.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Илинка Найденова
  • Телефон/и за контакт: 0938/32227
Документи