Община Кула

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00827-2018-0001статус: възложена

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища VID 1120 /II-14-Цар Петрово/ и VID 1121 /III – 141 –

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-19 14:46:59
АОП номер: 00827-2017-0002статус: възложена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения на територията на Община Кула и във връзка с реализиране на проект „Осигуряване на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-10 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-07 10:58:17
АОП номер: 00827-2016-0002статус: приключена

“ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КУЛА”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-01 15:48:12