Община Кула
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
В момента няма процедури в този статус !
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2019-2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: VID1120, II-14/Видин-Кула/-Цар Петрово-Тополовец-граница общини /Кула-Видин/-Рупци-о.п.Видин, км 0+000 - 13 +350, общо 13,350км; VID2123 II-14/Войница-Кула/-Чичил, км 0+000 - 2 +900, общо 2,900; С. Цар Петрово - 25,654 км, в т.ч.част от общински път: VID1120 - 1,873 км, VID2056 - 2,010 км; С.Тополовец - 12,948 км, в т.ч.част от общински път: VID1120- 1,367; С.Чичил - 7,754 км, в т.ч.част от общински път: VID2123 - 0,520 км ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: VID1121/ III-141/Кула-Грамада/-Полетковци-Старопатица-граница общини /Кула-Макреш/-Раковица / III-1412, км 0+000 - 14 +000, общо 14,000км; с. Полетковци - 8,610 км, в т.ч.част от общински път: VID1121 - 0,955 км; с. Старопатица-18,539 км, в т.ч.част от общински път: VID1121 - 1,965км; с. Коста Перчево 8,950 км, в т.ч.част от общински път: VID3126 - 1,730км ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: VID2122/ II-14/Кула/-Големаново, км 0+000 - 7 +250, общо 7,250 км; VID2124/ II-14/Кула-Връшка чука/-Извор махала, км 0+000 - 2 +000, общо 2,000км; VID2125/ III-121/Бойница-Кула/-Дом стари хора-гр.Кула, км 0+000 - 0 +400, общо 0,400км
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2019-11-12 10:02:44
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-22 17:00:00