Община Кула

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища VID 1120 /II-14-Цар Петрово/ и VID 1121 /III – 141 – Полетковци – Старопатица/, Община Кула, област Видин“

Дата и час на публикуване: 2018-03-19 14:46:59
АОП номер: 00827-2018-0001 Статус: възложена

Изпълнение на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища VID 1120 /II-14-Цар Петрово/ и VID 1121 /II-141-Полетковци-Старопатица/,, Община Кула, област Видин, по две обособено позиции

Обособена позиция 1 - Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път VID 1120 /II-14 Видин-Кула/-Цар Петрово-Тополовец от км 0+000 до км 6+392

Обособена позиция 2 - Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път VID 1121 /III-141 Кула-Грамада/-Полетковци-Старопатица

Индивидуален номер на процедурата: 0003553
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Кула
Прогнозна стойност: 5700293.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233120
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж.Илинка Найденова
 • Телефон/и за контакт: 093832227
Документи
 • Решение за откриване на процедура за СМР на съществуващи общински пътища

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:23:45
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079193388
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:23:45
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:23:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:23:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079193400
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:23:49
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:23:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 11:27:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079257698
  Удостоверено време: 20.03.2018 11:27:15
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 09:27:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за СМР

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 11:28:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079257786
  Удостоверено време: 20.03.2018 11:28:01
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 09:28:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 11:28:48
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079257876
  Удостоверено време: 20.03.2018 11:28:48
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 09:28:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект за път VID 1120 /II-14-Цар Петрово

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 11:38:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079259070
  Удостоверено време: 20.03.2018 11:38:36
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 09:38:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект за път VID 1121 /III-141-Полетковци-Старопатица

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 11:38:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079259080
  Удостоверено време: 20.03.2018 11:38:43
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 09:38:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие и образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 15:56:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079287779
  Удостоверено време: 20.03.2018 15:56:27
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 13:56:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение по документацията за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 09:52:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080395586
  Удостоверено време: 03.04.2018 09:52:29
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 06:52:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 15:17:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084557632
  Удостоверено време: 31.05.2018 15:17:25
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 12:17:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 09:31:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086515389
  Удостоверено време: 25.06.2018 09:31:25
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 06:31:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 13:54:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088293999
  Удостоверено време: 18.07.2018 13:54:19
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 10:54:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 13:54:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088294005
  Удостоверено време: 18.07.2018 13:54:23
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 10:54:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад по чл.60 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 13:54:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088294009
  Удостоверено време: 18.07.2018 13:54:28
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 10:54:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 13:54:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088294021
  Удостоверено време: 18.07.2018 13:54:32
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 10:54:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 10:58:44
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090174159
  Удостоверено време: 27.08.2018 10:58:52
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 07:58:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител за Обособена позиция 1 и приложенията към договора

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 10:59:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090174168
  Удостоверено време: 27.08.2018 10:59:02
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 07:59:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител за обособена позиция 2 и приложенията към договора

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 10:59:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090174176
  Удостоверено време: 27.08.2018 10:59:09
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 07:59:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на инженерно-техническия състав за Договора за ОП 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 11:09:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090174611
  Удостоверено време: 27.08.2018 11:09:25
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 08:09:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори