Община Кула

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения на територията на Община Кула и във връзка с реализиране на проект „Осигуряване на топъл обяд в Кула“ по ОП ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020 г., финансиран от ФЕПНЛ, Процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“

Дата и час на публикуване: 2017-07-07 10:58:17
АОП номер: 00827-2017-0002 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения на територията на община Кула и във връзка с реализирането на проект Осигуряване на топъл обяд в Кула

Индивидуален номер на процедурата: 0002581
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кула
Прогнозна стойност: 516759.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-10 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Царевна Янкулова
 • Телефон/и за контакт: 093832020
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 11:00:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072188744
  Удостоверено време: 07.07.2017 11:00:50
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 08:00:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 11:03:27
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072188902
  Удостоверено време: 07.07.2017 11:03:27
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 08:03:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата и образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 11:06:36
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072189102
  Удостоверено време: 07.07.2017 11:06:36
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 08:06:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-25 14:15:10
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072711073
  Удостоверено време: 25.07.2017 14:15:10
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2017 11:15:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 14:31:36
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073674690
  Удостоверено време: 30.08.2017 14:31:36
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 11:31:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 10:07:36
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074006996
  Удостоверено време: 13.09.2017 10:07:36
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 07:07:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 10:07:41
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074007001
  Удостоверено време: 13.09.2017 10:07:41
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 07:07:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 10:07:45
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074007003
  Удостоверено време: 13.09.2017 10:07:45
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 07:07:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 10:07:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074007004
  Удостоверено време: 13.09.2017 10:07:49
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 07:07:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори