Начално Училище Васил Левски - град Варна

"Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на Начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр. Варна "

Дата и час на публикуване: 2018-08-22 16:58:03Последна промяна: 2018-08-22 16:56:59
АОП номер: 02674-2018-0001 Статус: възложена

Съобщение до всички заинтересувани лица по обществената поръчка "Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище "Васил Левски", в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв.Аспарухово, гр.Варна", одобрена с Решение №327/23.08.2018г. на директора на начално училище "Васил Левски":  С решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация №330/28.08.2018г. се променя прогнозната стойност на обществената поръчка на 1 045 950,00 лв. без ДДС.

 

 

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004079
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 1045950.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-10 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Стела Петрова Христова-Колева
 • Телефон/и за контакт: 052 370 693; 0882567013
Документи
 • Решение и обявление

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 12:25:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090122973
  Удостоверено време: 23.08.2018 12:25:05
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 09:25:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение и обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 12:25:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090122975
  Удостоверено време: 23.08.2018 12:25:10
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 09:25:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 12:25:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090122978
  Удостоверено време: 23.08.2018 12:25:14
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 09:25:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 12:25:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090122980
  Удостоверено време: 23.08.2018 12:25:18
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 09:25:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествена сметка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 12:25:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090122983
  Удостоверено време: 23.08.2018 12:25:21
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 09:25:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 12:25:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090122986
  Удостоверено време: 23.08.2018 12:25:26
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 09:25:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-28 17:03:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090225976
  Удостоверено време: 28.08.2018 17:03:55
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2018 14:03:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Променена документация за участие

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2018-08-28 17:05:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090226025
  Удостоверено време: 28.08.2018 17:05:18
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2018 14:05:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествена сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-08-28 17:06:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090226067
  Удостоверено време: 28.08.2018 17:06:49
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2018 14:06:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор № 1 във връзка с отправено писменно искане за разяснение относно документация за участие в публично заседание с предмет: Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр. Варна на основание чл. 180, ал. 2 ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2018-08-29 16:47:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090256990
  Удостоверено време: 29.08.2018 16:47:57
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2018 13:47:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 по „Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна“

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-13 13:15:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090708332
  Удостоверено време: 13.09.2018 13:15:40
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2018 10:15:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-10-04 17:09:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091270711
  Удостоверено време: 04.10.2018 17:09:20
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2018 14:09:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи от работата на комисията. Подписите са заличени, съгласно ЗЗЛД.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-18 14:38:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091713311
  Удостоверено време: 18.10.2018 14:38:37
  Удостоверено време по UTC: 18.10.2018 11:38:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране № 400 от 18.10.2018 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-10-18 14:40:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091713418
  Удостоверено време: 18.10.2018 14:40:13
  Удостоверено време по UTC: 18.10.2018 11:40:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-12-13 14:51:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093463381
  Удостоверено време: 13.12.2018 14:51:12
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2018 12:51:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения към договора

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-13 14:54:19
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093463526
  Удостоверено време: 13.12.2018 14:54:19
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2018 12:54:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори