МИГ Свиленград Ареал

„Предоставяне на правни услуги и консултации относно формиране на юридическо лице по ЗЮЛНЦ с наименование "МИГ Свиленград-Тополовград“ по проект „Разработване на СВОМР на територията на МИГ Свиленград ареал и МИГ Тополовград“

Дата и час на публикуване: 2022-07-13 10:42:30
Документи
 • „Предоставяне на правни услуги и консултации относно формиране на юридическо лице по ЗЮЛНЦ с наименование "МИГ Свиленград-Тополовград“ по проект „Разработване на СВОМР на територията на МИГ Свиленград ареал и МИГ Тополовград“

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-07-13 10:54:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000189842580
  Удостоверено време: 13.07.2022 10:54:38
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2022 07:54:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • „Предоставяне на правни услуги и консултации относно формиране на юридическо лице по ЗЮЛНЦ с наименование МИГ Свиленград-Тополовград“ по проект „Разработване на СВОМР на територията на МИГ Свиленград ареал и МИГ Тополовград“

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2022-07-13 10:54:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000189842594
  Удостоверено време: 13.07.2022 10:54:40
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2022 07:54:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • „Предоставяне на правни услуги и консултации относно формиране на юридическо лице по ЗЮЛНЦ с наименование МИГ Свиленград-Тополовград“ по проект „Разработване на СВОМР на територията на МИГ Свиленград ареал и МИГ Тополовград“

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2022-07-13 10:54:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000189842605
  Удостоверено време: 13.07.2022 10:54:43
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2022 07:54:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори