МИГ Свиленград Ареал

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 16
процедура по чл.20, ал.4

"Създаване и реализиране на публикации в електронна медия"

Дата и час на публикуване: 2023-01-27 14:18:38
процедура по чл.20, ал.4

"Заплащане на хостинг и домейн на интернет сайт на Местна инициативна група Свиленград Ареал"

Дата и час на публикуване: 2022-10-05 10:32:20
процедура по чл.20, ал.4

Поддръжка и актуализация на счетоводен софтуер/ТРЗ на Местна инициативна група Свиленград Ареал

Дата и час на публикуване: 2022-10-05 10:26:10
процедура по чл.20, ал.4

“Доставка на 6 /шест/ броя мобилни телефони”

Дата и час на публикуване: 2022-09-13 09:32:17
процедура по чл.20, ал.4

Договор за обслужване от Служба по трудова медицина и медицински услуги, обхващащи обем от дейности, съгласно Наредба №3/2008 г. за Службите по трудова медицина,

Дата и час на публикуване: 2022-06-16 10:39:29