МИГ Свиленград Ареал

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 9
процедура по чл.20, ал.4

„Създаване и реализиране на публикации в печатна и електронна медия”

Дата и час на публикуване: 2020-03-13 17:04:10
процедура по чл.20, ал.4

Изготвяне на информационни и рекламни материали

Дата и час на публикуване: 2020-02-20 14:08:59
процедура по чл.20, ал.4

„Външен експерт оценител“

Дата и час на публикуване: 2020-02-20 14:07:28
процедура по чл.20, ал.4

„Външен експерт оценител“

Дата и час на публикуване: 2020-02-20 14:05:40
процедура по чл.20, ал.4

Обща софтуерна поддръжка на компютърно оборудване в офис на МИГ Свиленград Ареал

Дата и час на публикуване: 2020-02-20 13:33:33