МИГ Свиленград Ареал

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 10
процедура по чл.20, ал.4

Писмен превод на материали свързани с популяризирането на територията на МИГ Свиленград Ареал

Дата и час на публикуване: 2020-08-03 15:01:32
процедура по чл.20, ал.4

"Организиране на обучения и информационни срещи"

Дата и час на публикуване: 2020-06-08 10:51:12
процедура по чл.20, ал.4

Създаване и обособяване за абоната „Профил на купувача“ като част от интернет адрес „www.sop.bg“

Дата и час на публикуване: 2020-06-08 10:50:24
процедура по чл.20, ал.4

"Подръжка на интернет страница на МИГ Свиленград Ареал"

Дата и час на публикуване: 2020-06-08 10:48:47
процедура по чл.20, ал.4

"Оценка на риска за здравето и безопастността при работа на работните места

Дата и час на публикуване: 2020-06-08 10:46:16