МИГ Свиленград - Тополовград
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 1
пазарна консултация по чл. 44

„Изработване и доставка на информационни материали по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по проект „Разработване на СВОМР на територията на МИГ

Дата и час на публикуване: 2022-07-13 10:56:07
пазарна консултация по чл. 44

„Предоставяне на правни услуги и консултации относно формиране на юридическо лице по ЗЮЛНЦ с наименование "МИГ Свиленград-Тополовград“ по проект

Дата и час на публикуване: 2022-07-13 10:42:30