МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки за нуждите на възложителя, съгласно Спецификация.

Дата и час на публикуване: 2019-08-08 20:35:02Последна промяна: 2019-08-08 20:34:53
АОП номер: 00998-2019-0007 Статус: възложена

Доставка на медицински изделия - остеосентезни импланти за нуждите на отделение по ортопедия и травматология

Индивидуален номер на процедурата: 0005266
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 155000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-27 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска - юрист
 • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-08 20:35:24
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106412960
  Удостоверено време: 08.08.2019 20:35:24
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2019 17:35:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-08-08 20:35:28
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106412962
  Удостоверено време: 08.08.2019 20:35:28
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2019 17:35:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация на обществената поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-08 20:35:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106412963
  Удостоверено време: 08.08.2019 20:35:36
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2019 17:35:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1- Спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-08-08 20:35:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106412964
  Удостоверено време: 08.08.2019 20:35:41
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2019 17:35:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-08-08 20:35:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106412968
  Удостоверено време: 08.08.2019 20:35:49
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2019 17:35:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-08-08 20:35:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106412970
  Удостоверено време: 08.08.2019 20:35:54
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2019 17:35:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4 Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-08-08 20:35:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106412971
  Удостоверено време: 08.08.2019 20:35:59
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2019 17:35:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 5 - Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-08 20:36:03
  Дата и час на промяна: 2019-08-09 12:19:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106432163
  Удостоверено време: 09.08.2019 12:19:30
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2019 09:19:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-11 17:44:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108519392
  Удостоверено време: 11.09.2019 17:44:17
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2019 14:44:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-18 12:12:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108938583
  Удостоверено време: 18.09.2019 12:12:23
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2019 09:12:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 от Протокол № 3 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 15:54:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110473733
  Удостоверено време: 15.10.2019 15:54:31
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 12:54:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 на Протокол № 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 15:54:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110473760
  Удостоверено време: 15.10.2019 15:54:52
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 12:54:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 към Протокол № 4 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 15:54:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110473775
  Удостоверено време: 15.10.2019 15:54:59
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 12:54:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 към Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 15:55:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110473796
  Удостоверено време: 15.10.2019 15:55:13
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 12:55:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 15:54:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110473710
  Удостоверено време: 15.10.2019 15:54:09
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 12:54:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 15:54:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110473724
  Удостоверено време: 15.10.2019 15:54:22
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 12:54:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 15:54:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110473754
  Удостоверено време: 15.10.2019 15:54:44
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 12:54:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 15:55:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110473788
  Удостоверено време: 15.10.2019 15:55:07
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 12:55:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:32:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113694692
  Удостоверено време: 05.12.2019 14:32:02
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 12:32:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с "Титаника- 2008" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:35:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113694916
  Удостоверено време: 05.12.2019 14:35:19
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 12:35:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Електро Мед България ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:35:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113694920
  Удостоверено време: 05.12.2019 14:35:23
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 12:35:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Айф Фарма ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:35:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113694923
  Удостоверено време: 05.12.2019 14:35:27
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 12:35:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Хелмед България ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:35:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113694929
  Удостоверено време: 05.12.2019 14:35:30
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 12:35:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор с Хелмед България

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-12-10 11:58:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138192106
  Удостоверено време: 10.12.2020 11:58:05
  Удостоверено време по UTC: 10.12.2020 09:58:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор с Айф Фарма

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-12-10 11:58:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138192155
  Удостоверено време: 10.12.2020 11:58:41
  Удостоверено време по UTC: 10.12.2020 09:58:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор с Електро Мед ООД

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-29 12:22:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000141317968
  Удостоверено време: 29.01.2021 12:22:21
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2021 10:22:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори