МБАЛ Югозападна Болница ООД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9099406статус: затворена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и лицензиране на дигитален мамограф - втора употреба за нуждите на Отделение по Образна диагностика,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-10 18:39:22
статус: възложена

Доставка на нов терапевтичен видеодуоденоскоп, съвместим с наличната Ендоскопска апаратура, производство на Pentax на основание чл.191,ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-18 12:58:43