МБАЛ Югозападна Болница ООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00998-2019-0003статус: възложена

Доставка на медицински изделия – вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД по периодични заявки, в зависимост от нуждите на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-02 22:21:23
АОП номер: 00998-2019-0002статус: затворена

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-17 19:21:11
АОП номер: 00998-2018-0006статус: възложена

Доставка на нови, неупотребявани автомобили за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД, съгласно техническа спецификация, чрез лизинг с право на закупуване.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:52:00
АОП номер: 00998-2018-0004статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нов стационарен ехограф за нуждите на Кардиологично отделение в МБАЛ ”Югозападна болница” ООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-25 22:44:10
АОП номер: 00998-2018-0003статус: възложена

Доставка на медицински изделия- платна, съшиватели и други за нуждите на Хирургично отделение на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-26 22:37:50