МБАЛ Югозападна Болница ООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00998-2018-0006статус: възложена

Доставка на нови, неупотребявани автомобили за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД, съгласно техническа спецификация, чрез лизинг с право на закупуване.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-17 23:52:00
АОП номер: 00998-2018-0004статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нов стационарен ехограф за нуждите на Кардиологично отделение в МБАЛ ”Югозападна болница” ООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-25 22:44:10
АОП номер: 00998-2018-0003статус: възложена

Доставка на медицински изделия- платна, съшиватели и други за нуждите на Хирургично отделение на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-26 22:37:50
АОП номер: 00998-2017-0007статус: възложена

Доставка на медицински изделия-вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, гр. Сандански, по периодични заявки, в зависимост от

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-13 14:46:15