Многопрофилна болница за активно лечение Югозападна Болница ООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00998-2018-0003статус: затворена

Доставка на медицински изделия- платна, съшиватели и други за нуждите на Хирургично отделение на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-26 22:37:50
АОП номер: 00998-2017-0007статус: възложена

Доставка на медицински изделия-вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, гр. Сандански, по периодични заявки, в зависимост от

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-13 14:46:15