МБАЛ Югозападна Болница ООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
статус: отворена

Доставка на гориво за отопление- природен газ за нуждите на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, за обект в гр. Сандански, по периодични заявки на Възложителя, съгласно

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-12-10 14:05:24
АОП номер: 00998-2018-0007статус: възложена

Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част - комплект рентгенова тръба, съвместима с компютърен томограф Neusoft, тип Neu Viz 16

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-10-23 14:37:49
АОП номер: 00998-2018-0005 статус: възложена

Доставка на лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД, гр.Сандански, по

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:36:22
АОП номер: 00998-2018-0002статус: възложена

Доставка на медицински изделия за ин витро диагностика в Клинична лаборатория със затворена система P500 /Pictus500/ автоматизиран хематологичен анализатор Diatron Mi за ин

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-07 15:42:04
АОП номер: 00998-2018- 0001статус: възложена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране и обучение за работа с нова дигитална рентгенова система за графия за нуждите на отделение по образна

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-05 13:51:23