МБАЛ Югозападна Болница ООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00998-2019-0001статус: отворена

Доставка на медицински изделия – водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология“ на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД по периодични

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-14 14:07:01
АОП номер: 00998-2018-0009статус: затворена

Доставка на медицински изделия - системи за транслуминална перкутанна ангиопластика с имплантиране на метална сплав / стент- системи/ за нуждите на звено

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-17 13:41:06
статус: възложена

Доставка на гориво за отопление- природен газ за нуждите на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, за обект в гр. Сандански, по периодични заявки на Възложителя, съгласно

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-12-10 14:05:24
АОП номер: 00998-2018-0007статус: възложена

Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част - комплект рентгенова тръба, съвместима с компютърен томограф Neusoft, тип Neu Viz 16

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-10-23 14:37:49
АОП номер: 00998-2018-0005 статус: възложена

Доставка на лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД, гр.Сандански, по

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-07 12:36:22