МБАЛ Югозападна Болница ООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
АОП номер: 00998-2020-0005статус: възложена

Доставка на медицински консумативи за всички болнични структури на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя,

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-26 17:17:57
АОП номер: 00998-2020-0003статус: възложена

Доставка на медицински изделия – водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология“ на МБАЛ „Югозападна болница” ООД, по периодични

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-03 10:32:53
АОП номер: 00998-2020-0002статус: възложена

Доставка на медицински изделия - вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение към МБАЛ "Югозападна болница" ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-28 14:51:40
АОП номер: 00998-2019-0008статус: възложена

Доставка на гориво за отопление - природен газ за нуждите на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, за структурата в гр. Сандански, съгласно Спецификация, за период от 1

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-30 16:54:10
АОП номер: 00998 - 2019- 0006статус: възложена

ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И СЪПЪТСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-20 15:07:16