Многопрофилна болница за активно лечение Югозападна Болница ООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00998-2018-0002статус: отворена

Доставка на медицински изделия за ин витро диагностика в Клинична лаборатория със затворена система P500 /Pictus500/ автоматизиран хематологичен анализатор Diatron Mi за ин

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-07 15:42:04
АОП номер: 00998-2018- 0001статус: отворена

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране и обучение за работа с нова дигитална рентгенова система за графия за нуждите на отделение по образна

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-05 13:51:23
АОП номер: 00998-2017-0006статус: възложена

Доставка на гориво за отопление- природен газ за нуждите на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, за обект в гр. Сандански, по периодични заявки на възложителя

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-22 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-13 10:06:53