МБАЛ Югозападна Болница ООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
АОП номер: 00998 - 2019- 0006статус: отворена

ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И СЪПЪТСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-20 15:07:16
АОП номер: 00998-2019-0005статус: затворена

Доставка на медицински изделия – платна, ушиватели и други за нуждите на Хирургично отделение на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД по периодични заявки, в зависимост

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-05 12:31:25
АОП номер: 00998-2019-0004статус: възложена

Доставка на медицински изделия за ин витро диагностика в Клинична лаборатория със затворена система P500 /Pictus500/ автоматизиран хематологичен анализатор Diatron Mi за ин

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-03-01 15:54:37
АОП номер: 00998-2019-0001статус: възложена

Доставка на медицински изделия – водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология“ на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД по периодични

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-14 14:07:01
АОП номер: 00998-2018-0009статус: възложена

Доставка на медицински изделия - системи за транслуминална перкутанна ангиопластика с имплантиране на метална сплав / стент- системи/ за нуждите на звено

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-17 13:41:06