МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински изделия за ин витро диагностика в Клинична лаборатория със затворена система P500 /Pictus500/ автоматизиран хематологичен анализатор Diatron Mi за ин витро тестове, по периодични заявки на възложителя съгласно Спецификация.

Дата и час на публикуване: 2018-02-07 15:42:04Последна промяна: 2018-02-07 15:42:33
АОП номер: 00998-2018-0002 Статус: възложена

Доставка на медицински изделия за инвитро диагностика в Клинична лаборатория със затворена система Pictus 500 автоматизиран хематологичен анализатор Diatron Mi, по периодични заявки, съгласно Спецификация, за срок от 1 година. 

Индивидуален номер на процедурата: 0003333
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 35000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи