МБАЛ Мездра

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРДТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ МЕЗДРА "ЕООД

Дата и час на публикуване: 2020-03-19 16:42:26Последна промяна: 2020-03-19 16:42:18
АОП номер: 00175 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти , за нуждите на МБАЛ - Мездра ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0006139
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 67295.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-21 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мария Божидарова
 • Телефон/и за контакт: 0877753051
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 16:42:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120420339
  Удостоверено време: 19.03.2020 16:42:34
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2020 14:42:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 16:42:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120420340
  Удостоверено време: 19.03.2020 16:42:37
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2020 14:42:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 17:05:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120769452
  Удостоверено време: 23.03.2020 17:05:20
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 15:05:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ №1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 17:07:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120769521
  Удостоверено време: 23.03.2020 17:07:02
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 15:07:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Д О Г О В О Р

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 17:08:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120769594
  Удостоверено време: 23.03.2020 17:08:51
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 15:08:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 39, ал.3, т.1, б “д“ от ППЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 17:11:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120769690
  Удостоверено време: 23.03.2020 17:11:24
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 15:11:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ №1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 17:13:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120769783
  Удостоверено време: 23.03.2020 17:13:22
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 15:13:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 17:19:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120770043
  Удостоверено време: 23.03.2020 17:19:35
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 15:19:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 17:40:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120770764
  Удостоверено време: 23.03.2020 17:40:19
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 15:40:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-27 17:00:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122822236
  Удостоверено време: 27.04.2020 17:00:34
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2020 14:00:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес
  Дата и час на публикуване: 2020-04-30 08:44:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122936161
  Удостоверено време: 30.04.2020 08:44:01
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2020 05:44:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за възлагане на поръчка ,чрез открита процедура

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-30 09:09:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122937298
  Удостоверено време: 30.04.2020 09:09:00
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2020 06:09:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2020-05-11 16:39:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123720278
  Удостоверено време: 11.05.2020 16:39:22
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2020 13:39:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за възлагане на обществена поръчка .

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-15 16:53:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123940743
  Удостоверено време: 15.05.2020 16:53:30
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2020 13:53:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на Обществена поръчка №00175-2020-0001

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-05 14:53:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125446008
  Удостоверено време: 05.06.2020 14:53:20
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2020 11:53:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-06-19 10:04:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126527005
  Удостоверено време: 19.06.2020 10:04:02
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2020 07:04:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-06-19 10:04:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126527081
  Удостоверено време: 19.06.2020 10:04:44
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2020 07:04:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори