МБАЛ Мездра

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: затворена

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ-Мездра” ЕООД”.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-16 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-02 17:07:49
статус: приключена

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ-Мездра” ЕООД, град Мездра за 2017/2018 година”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-11 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-04 11:52:54
ID номер: 9058538статус: възложена

“ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ – Мездра“ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-25 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-14 15:13:36
ID номер: 9057479статус: възложена

Определяне на изпълнител за превоз за нуждите на служителите на „МБАЛ-Мездра” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-21 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-14 12:02:50