МБАЛ Мездра

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00175статус: затворена

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-МЕЗДРА“ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-21 16:03:36
статус: прекратена

Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и рентгенови филми за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра” ЕООД по обособени

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-17 08:40:31