МБАЛ Мездра
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 2
АОП номер: 00175-2016-0001статус: възложена

„Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 до 16 за период от 24 месеца”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-31 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-05 14:35:00
АОП номер: 00175-2014-0007статус: възложена

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-29 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-19 10:28:54
АОП номер: 00175-2015-0003статус: възложена

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-11-23 11:41:26
АОП номер: 00175-2015-0002статус: възложена

Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на пациентите на „МБАЛ - Мездра”ЕООД по обособени позиции от

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-10 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-04-21 11:07:19
АОП номер: 00175-2015-0001статус: възложена

Доставка на лекарствени средства, инфузионни разтвори, психотропни вещества и наркотични вещества за нуждите на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-04 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-01-20 13:55:32