Институт по полски култури град Чирпан

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
статус: приключена

Доставка на минерални торове за нуждите на ИПК-Чирпан

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-22 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-02 13:49:02
статус: приключена

Доставка на пестициди за нуждите на Институт по полски култури - Чирпан

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-20 14:11:01
статус: приключена

Доставка на минерални торове за нуждите на Институт по полски култури гр. Чирпан

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-01 16:01:50
статус: възложена

Доставка на селекционен парцелен зърнокомбайн за нуждите на Институт по полски култури гр. Чирпан

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-28 14:08:20
статус: приключена

Доставка на пестициди и растежни регулатори за нуждите на Институт по полски култури - Чирпан

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-09 13:57:38