Институт по полски култури град Чирпан

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на Дизелово гориво за нуждите на автопарка на ИПК - Чирпан

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-03-19 11:10:53
статус: възложена

Доставка на горива за нуждите на Институт по полски култури град Чирпан

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-05-02 11:04:01