Институт по полски култури град Чирпан

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
статус: приключена

Доставка на пестициди за нуждите на Институт по полски култури - Чирпан

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-17 11:17:08
статус: възложена

Изработване и доставка на 200 тона комбиниран, гранулиран фураж за лактиращи крави с предоставяне на фуражно зърно собствено производство и 1200 кг. стартер фураж за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-23 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-09 15:21:19
статус: възложена

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” за нуждите на Институт по полски култури, Чирпан

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-03 14:42:50
статус: приключена

Доставка на 120 торби семена слънчоглед за нуждите на Институт по полски култури - Чирпан

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-18 15:19:05
статус: приключена

“Изработване и доставка на 200 тона комбиниран, гранулиран фураж за лактиращи крави с предоставяне на фуражно зърно собствено производство и 1,2 тона стартер фураж

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-02 14:29:24