Институт по обща и неорганична химия
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 1
пазарна консултация по чл. 44

ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ОПЕРАНДО СПЕКТРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Дата и час на публикуване: 2020-05-22 17:33:03
пазарна консултация по чл. 44

ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН

Дата и час на публикуване: 2019-12-03 16:42:51
пазарна консултация по чл. 44

Доставка на апаратура за оборудване на лаборатория за неорганичен синтез

Дата и час на публикуване: 2019-10-09 16:23:36
пазарна консултация по чл. 44

Избор на изпълнител за реализиране на мерки за информация и публичност по проект "Национален център по мехатроника и чисти технологии по обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 2019-09-05 16:50:01