Институт по обща и неорганична химия

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
АОП номер: 01146-2020-0008статус: отворена

"Доставка на система за операндо спектроскопски изследвания в изпълнение на проект "Национален център по мехатроника и чисти

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-20 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:54:03
АОП номер: 01481-2020-0003статус: отворена

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Диференциално

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-08 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-05 15:47:55
статус: затворена

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-21 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-30 16:10:55
статус: затворена

„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-13 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-30 16:10:51
статус: затворена

„ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ – БАН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-26 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-30 16:10:46