Институт по обща и неорганична химия

ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ - БАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 2019-12-03 16:42:51
Документи
 • Пазарна консултация по Обособена позиция № 2 - Доставка на лиценз за специализиран софтуер TURBOMOLE

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 16:55:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113617867
  Удостоверено време: 03.12.2019 16:55:31
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 14:55:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Пазарна консултация по Обособена позиция № 3 - Доставка на лиценз за специализиран софтуер VASP

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 16:55:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113617870
  Удостоверено време: 03.12.2019 16:55:36
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 14:55:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори