Институт по обща и неорганична химия

Доставка на апаратура за оборудване на лаборатория за неорганичен синтез и на друга специализирана апаратура за нуждите на Институт по обща и неорганична химия – БАН в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2019-10-09 16:23:36
Документи
 • Покана за пазарна консултация-Сух бокс

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-09 17:01:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110135212
  Удостоверено време: 09.10.2019 17:01:40
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2019 14:01:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за пазарна консултация неорганичен синтез

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-09 17:01:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110135262
  Удостоверено време: 09.10.2019 17:01:44
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2019 14:01:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за пазарна консултация-Рентгено-флуоресцентен спектрометър

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-09 17:01:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110135315
  Удостоверено време: 09.10.2019 17:01:49
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2019 14:01:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за пазарна консултация-многоканална система

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-09 17:01:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110135359
  Удостоверено време: 09.10.2019 17:01:53
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2019 14:01:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОФЕРТА СПЕКТРОТЕХ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 19:10:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110360131
  Удостоверено време: 11.10.2019 19:10:17
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 16:10:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Пазарна консултация за апаратури за неорганичен синтез

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 13:49:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110465063
  Удостоверено време: 15.10.2019 13:49:04
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 10:49:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Пазарна консултация за апаратура - СУХ БОКС - ИНОВА КОМЕРС ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 17:29:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110479247
  Удостоверено време: 15.10.2019 17:29:03
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 14:29:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Пазарна консултация за апаратура - СУХ БОКС - АКВАХИМ АД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 17:29:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110479250
  Удостоверено време: 15.10.2019 17:29:08
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 14:29:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Пазарна консултация за апаратури за многоканална изследователска станция

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-16 16:47:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110645352
  Удостоверено време: 16.10.2019 16:47:46
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2019 13:47:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за пазарна консултация-Рентгено-флуоресцентен спектрометър

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-31 18:13:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111497880
  Удостоверено време: 31.10.2019 18:13:14
  Удостоверено време по UTC: 31.10.2019 16:13:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за пазарна консултация специализирани апаратури за неорганичен синтез

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-31 18:13:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111497883
  Удостоверено време: 31.10.2019 18:13:19
  Удостоверено време по UTC: 31.10.2019 16:13:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта за рентгено-флуоресцентен спектрометър

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-05 13:33:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111798554
  Удостоверено време: 05.11.2019 13:33:02
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2019 11:33:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори