Община Грамада

Доставка на горива за нуждите на община Грамада по обособени позиции, както следва: 1. Първа обособена позиция: Дизелово гориво за МПС. 2. Втора обособена позиция: Гориво за отопление.

Дата и час на публикуване: 2016-01-22 15:22:39Последна промяна: 2016-05-19 15:24:20
АОП номер: 00416-2016-0001 Статус: отворена

Доставка на горива за нуждите на община Грамада по обособени позиции, както следва: 1. Първа обособена позиция: Дизелово гориво за МПС. 2. Втора обособена позиция: Гориво за отопление.

Индивидуален номер на процедурата: 0000831
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Грамада
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи