ДГ 9 Пламъче - град София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9095038статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №9 Пламъче - град София

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-19 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-03 16:05:02
статус: възложена

Доставка на хранителни продукти.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-08 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-27 19:35:16