ДГ 9 Пламъче - град София

Доставка на хранителни продукти.

Дата и час на публикуване: 2017-11-27 19:35:16Последна промяна: 2018-02-13 12:30:22
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти.

Индивидуален номер на процедурата: 0003131
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 68333.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-08 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Василка Евфениева Тодорова
  • Телефон/и за контакт: 0884 747844
Документи