ДГ 9 Пламъче - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №9 Пламъче - град София

Дата и час на публикуване: 2019-12-03 16:05:02
ID номер: 9095038 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №9 Пламъче - град София

Индивидуален номер на процедурата: 0005769
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-19 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи