ДГ 9 Пламъче - град София

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9047823статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 9 „Пламъче”

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-18 17:28:30