ЦСОП Доктор Петър Берон - Кърджали

"Пристройка за асансьорна уредба към сградата на Център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон"- гр. Кърджали

Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:15:21Последна промяна: 2017-08-08 15:10:26
ID номер: 9067151 Статус: възложена

Изграждане на пристройка за асансьорна уредба към сградата на Център за специална образователная подкрепа "Д-р Петър Берон" в УПИ II-117 от кв. 108 по ЗРП на кв. "Студен кладенец",гр. кърджали. Община кърджали

Индивидуален номер на процедурата: 0002694
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 64908.36 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-23 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Емилия Димитрова Митрева
 • Телефон/и за контакт: 0361/62 484, 0889918994
Документи
 • Указания и образци на документи за подготовка на офертата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-08-18 08:27:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073357156
  Удостоверено време: 18.08.2017 08:27:10
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2017 05:27:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи - № 6 и № 7

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-18 08:30:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073357203
  Удостоверено време: 18.08.2017 08:30:10
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2017 05:30:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-18 08:32:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073357262
  Удостоверено време: 18.08.2017 08:32:43
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2017 05:32:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 11:16:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073607862
  Удостоверено време: 28.08.2017 11:16:51
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 08:16:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 16:00:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073678116
  Удостоверено време: 30.08.2017 16:00:42
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 13:00:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори