ЦСОП Доктор Петър Берон - Кърджали

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9093283статус: приключена

Доставка на специализирани програми, уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, училищно обзавеждане, дидактически материали, помагала и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-09 16:42:52
ID номер: 9092878статус: затворена

"Доставка на специализирани програми, уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, училищно обзавеждане, дидактически материали,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-26 16:35:53
ID номер: 9067151статус: възложена

"Пристройка за асансьорна уредба към сградата на Център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон"- гр. Кърджали

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:15:21
ID номер: 9055369статус: възложена

„Строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на сградата на ПУИ „Д-р Петър Берон“ гр.Кърджали

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-31 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-16 11:54:16
статус: прекратена

„Строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на сградата на ПУИ „Д-р Петър Берон“ гр.Кърджали

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-14 15:19:47