ЦСМП - Добрич

Доставка на горива (Бензин А95Н и дизелово гориво), чрез стокова борса за нуждите на санитарните автомобили на ЦСМП Добрич и филиалите му

Дата и час на публикуване: 2014-10-21 16:22:34Последна промяна: 2016-05-16 16:24:57
АОП номер: 00167-2014-0001 Статус: възложена

Доставка на горива (Бензин А95Н и дизелово гориво), чрез стокова борса за нуждите на санитарните автомобили на ЦСМП Добрич и филиалите му - ФСМП гр. Добрич, ФСМП - гр. Каварна, ФСМП - гр. Балчик, ФСМП - гр. Тервел, ФСМП - гр. Г Тошево, ФСМП - Шабла за 2015 година.

Индивидуален номер на процедурата: 0000774
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Пеева
 • Телефон/и за контакт: 058602910
Документи
 • Решение за откриване на процедура - 629816

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-21 16:22:34
 • Сключен договор - №738

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-19 16:24:55
 • Информация за извършено плащане - 18.02.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-18 16:27:34
 • Информация за извършено плащане - 17.03.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 16:28:15
 • Информация за извършено плащане - 18.03.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-18 16:28:49
 • Информация за извършено плащане - 17.04.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-17 16:29:39
 • Информация за извършено плащане - 14.05.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-14 16:30:24
 • Информация за извършено плащане - 18.06.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 16:30:59
 • Информация за извършено плащане - 15.07.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 16:31:35
 • Информация за извършено плащане - 26.08.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-26 16:32:16
 • Информация за извършено плащане - 30.09.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 16:32:52
 • Информация за извършено плащане - 22.10.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-22 16:33:37
 • Информация за извършено плащане - 17.11.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 16:34:07
 • Информация за извършено плащане - 29.12.2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-29 16:35:53
 • Информация за извършено плащане - 15.01.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-15 16:35:15
 • Информация за изпълнение на договор за горива-публикувана на 25.01.2016

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-25 16:37:28