ЦСМП - Добрич

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9077219статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-05 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-14 09:06:37
ID номер: 9073636статус: възложена

Осигуряване на храна за персонала на ЦСМП Добрич, работещ на 12 часова работна смяна, съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-08 09:37:20
ID номер: 9065218статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-05 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-14 08:06:15
статус: приключена

Осигуряване на храна за персонала на ЦСМП Добрич, работещ на 12 часова работна смяна, съгласно Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-09 09:17:51
статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-17 09:03:38