ЦСМП - Добрич

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9051914статус: възложена

Доставка на резервни части за санитарните автомобили на Център за спешна медицинска помощ - Добрич. Обществената поръчка включва три обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-19 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-31 10:35:07
ID номер: 9051114статус: възложена

Предоставяне на безплатна храна чрез купони на персонала, работещ на 12-часови дежурства в ЦСМП – Добрич и филиалите му

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-28 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-10 17:30:58
ID номер: 9043122статус: възложена

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-10 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-24 10:21:51
ID номер: 9043009статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Добрич, след предварителна заявка на наименованията и количествата от страна на Възложителя.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-08 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-22 10:11:28
ID номер: 9040149статус: възложена

Доставка на резервни части за санитарните автомобили на Център за спешна медицинска помощ - Добрич. Обществената поръчка включва три обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-14 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-25 13:51:42