ЦСМП - Добрич
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00167-2015-0001статус: възложена

Доставка на горива (Бензин А95Н и дизелово гориво), чрез стокова борса за нуждите на санитарните автомобили на ЦСМП Добрич и филиалите му

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-10-21 10:41:07
АОП номер: 00167-2014-0001статус: възложена

Доставка на горива (Бензин А95Н и дизелово гориво), чрез стокова борса за нуждите на санитарните автомобили на ЦСМП Добрич и филиалите му

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2014-10-21 16:22:34