Център за спешна медицинска помощ - град Перник

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за базналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Перник

Дата и час на публикуване: 2017-02-16 16:44:01
Документи
 • Покана до определени лица

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-02-16 16:44:27
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-16 16:45:01
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:07:53
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-03 16:42:10