ЦСМП - Перник

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобилите на ЦСМП - Перник.

Дата и час на публикуване: 2020-01-10 14:48:57Последна промяна: 2020-01-10 15:08:17
ID номер: 9095777 Статус: затворена

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобилите за нуждите на ЦСМП - Перник.

Индивидуален номер на процедурата: 0005870
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 67000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-23 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Борисова
  • Телефон/и за контакт: 076604533
Документи