ЦСМП - Перник

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери на персонала на ЦСМП - Перник.

Дата и час на публикуване: 2019-10-03 11:26:21Последна промяна: 2019-10-03 11:50:08
ID номер: 9093074 Статус: отворена

Купони за храна.

Индивидуален номер на процедурата: 0005525
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-14 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Борисова
  • Телефон/и за контакт: 076601132
Документи