ЦСМП - Перник

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Перник.

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 12:32:18Последна промяна: 2019-07-26 12:31:57
ID номер: 9090723 Статус: отворена

Доставка на  медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Перник.

Индивидуален номер на процедурата: 0005201
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000,33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Борисова
  • Телефон/и за контакт: 076601132
Документи