ЦСМП - Перник

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобилите на ЦСМП - Перник.

Дата и час на публикуване: 2019-01-08 12:58:32Последна промяна: 2019-01-08 13:21:11
ID номер: 9084717 Статус: възложена

Услуги по ремонт на ползваните от Центъра за спешна медицинска помощ - Перник автомобили, услуги по извършване на периодично техническо обслужване, необходимите за поддръжката и ремонта на автомобилите заваръчни услуги, услуги по извършване на годишен технически преглед на авточобилите, извършване на необходимите доставки на части за автомобилите.

Индивидуален номер на процедурата: 0004576
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 67000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-18 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Борисова
  • Телефон/и за контакт: 076 601132
Документи