ЦСМП - Перник

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили за нуждите на ЦСМП - Перник

Дата и час на публикуване: 2018-01-17 13:05:07Последна промяна: 2018-01-30 09:08:07
ID номер: 9072262 Статус: затворена

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили за нуждите на ЦСМП - Перник

Индивидуален номер на процедурата: 0003277
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-26 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи