ЦСМП - Перник

Доставка на медикаменти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП - Перник

Дата и час на публикуване: 2017-07-26 15:52:06Последна промяна: 2017-08-11 13:46:30
Статус: затворена

Доставка на медикаменти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП - Перник

 • Обособена позиция 1 - Доставка на лекарствени продукти
 • Обособена позиция 1 - Доставка намедицински изделия

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002632
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Десислава Борисова
 • Телефон/и за контакт: 601132
Документи
 • Обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 15:52:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072748930
  Удостоверено време: 26.07.2017 15:52:11
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 12:52:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура , чрез събиране на оферти с обява, на основание чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3 т. 2 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 15:52:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072748932
  Удостоверено време: 26.07.2017 15:52:13
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 12:52:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПИСЪК НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП – ПЕРНИК

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 15:52:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072748933
  Удостоверено време: 26.07.2017 15:52:16
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 12:52:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на медицинските консумативи за нуждите на ЦСМП - Перник

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 15:52:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072748938
  Удостоверено време: 26.07.2017 15:52:19
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 12:52:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 13:46:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073185981
  Удостоверено време: 11.08.2017 13:46:30
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 10:46:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 12:40:42
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 12:57:58
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 14:05:35