Център за спешна медицинска помощ - град Перник

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за персонала на ЦСМП - Перник

Дата и час на публикуване: 2017-06-21 13:39:03Последна промяна: 2017-08-08 15:45:31
ID номер: 9065458 Статус: възложена

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за персонала на ЦСМП - Перник

Индивидуален номер на процедурата: 0002521
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 45000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-30 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи