ЦСМП - Перник

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за персонала на ЦСМП - Перник

Дата и час на публикуване: 2017-06-21 13:39:03Последна промяна: 2017-08-08 15:45:31
ID номер: 9065458 Статус: възложена

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за персонала на ЦСМП - Перник

Индивидуален номер на процедурата: 0002521
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 45000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-30 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 13:39:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071552644
  Удостоверено време: 21.06.2017 13:39:40
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2017 10:39:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 13:40:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071552678
  Удостоверено време: 21.06.2017 13:40:06
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2017 10:40:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-06-23 13:36:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071652470
  Удостоверено време: 23.06.2017 13:36:19
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2017 10:36:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-10 09:55:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072253729
  Удостоверено време: 10.07.2017 09:55:33
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2017 06:55:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 15:45:21