ЦСМП - Перник

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили за нуждите на ЦСМП - Перник

Дата и час на публикуване: 2017-01-10 14:16:49Последна промяна: 2017-01-30 10:06:01
ID номер: 9060517 Статус: затворена

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили за нуждите на ЦСМП - Перник

Индивидуален номер на процедурата: 0001868
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 60000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 14:17:54
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 14:18:26
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 14:18:26
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 14:18:26
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 17:00:00